ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die toegangskaartjes willen kopen via de website van Delta Park Neeltje Jans BV.

1. gebruik van de elektronische communicatie middelen
Gebruikers van het online verkoop platform toegankelijk vanaf de website van Delta Park Neeltje Jans BV. zijn vertrouwd met elektronische communicatiemiddelen en zijn dus op de hoogte van alle gegeven veiligheidsvraagstukken, in verband met het gebruik van deze middelen. Gebruikers verbinden zich ertoe om legaal gebruik te maken van de elektronische middelen in overeenstemming met de huidige wetgeving.

2. Aankoop van toegangskaarten
Bij de aankoop van een toegangsbewijs, aanvaardt de koper automatisch alle voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de toegang en de aanvullende voorschriften die overeenkomen met hun bezoek aan het centrum. Toegangskaarten kunnen alleen worden gekocht via de officiële website. Bovendien, in het geval van het niet voldoen aan deze voorschriften begrijpt en accepteert de koper hierbij het besluit van het bedrijf om hun toegang tot de faciliteiten uit te sluiten en dat zij geen rechten hebben op enige schadevergoeding. Bovendien verklaren de gebruikers dat zij over de nodige wettelijke bevoegdheid beschikken om gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, evenals het gebruik en indien van toepassing producten of diensten via de website en in overeenstemming met de specifieke voorwaarden die hierop van toepassing kunnen zijn. Gebruikers verklaren hierbij alle informatie die ze bieden tijdens het gebruik van de website en in het bijzonder tijdens de aankoop van het Tickets proces, naar waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig hebben ingevuld.

3. personalisatie en identificatie toegangsticket
Alle toegangskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Toegangskaarten moeten worden beschermd tegen eventuele schade door water en / of andere vloeistoffen. Het is verboden de toegangskaarten te wijzigen of te kopiëren. Elk toegangsbewijs kan alleen worden gebruikt door de persoon wiens naam en achternaam (s) worden vermeld op het ticket. Voor abonnees kan het nodig zijn om een identiteitsbewijs (zoals ID-kaart, rijbewijs of paspoort) te tonen om identificatie mogelijk te maken. De geldigheid van het toegangsbewijs kan worden gecontroleerd door het gebruik van een barcode scanner.

4. Soort Printer
Om uw toegangsbewijs te printen, zult u een ink-jet of laser printer nodig hebben. Dot matrix printers bieden geen garantie voor voldoende kwaliteit. Toegangskaarten worden alleen geaccepteerd (al dan niet in zwart-wit of kleur) als ze worden geprint met een niveau van kwaliteit van tenminste 300 dpi, en niet gedrukt in “draft” mode. De koper is er volledig verantwoordelijk voor dat de toegangskaartje wordt afgedrukt op A4 of 8½ “x11” document formaten met standaardtype printers, en dat het inktpatroon of toner genoeg inkt heeft om het hele ticket af te drukken.

5. Beschadigde toegangskaarten
Indien afbeeldingen of barcodes worden beschadigd, zal het ticket worden geannuleerd. In het geval van verdenking van vervalste tickets of frauduleuze aankoop van tickets houdt Delta Park Neeltje Jans BV het recht van blokkering van de toegang tot de houders van genoemde vervalste of op frauduleuze wijze verkregen toegangskaarten en de terugbetaling van de kosten van niet gebruikte tickets.

6. Onmogelijkheid om toegangskaarten te gebruiken als gevolg van oorzaken die buiten de controle van Delta Park Neeltje Jans BV liggen:

1. Aankoop van een verkeerde ticket. In het geval dat de koper een fout begaat en een toegangskaartje voor een ander centrum koopt, heeft de koper niet het recht op terugbetaling van het betaalde bedrag en houden ze het ticket. De naam van het bijbehorende centrum is duidelijk aangegeven op elke stap van het bestelproces. Alle kopers moeten deze gegevens controleren voorafgaand aan de voltooiing van het bestelproces.

2. Afsluiting van het centrum als gevolg van ongunstige weersomstandigheden. In het geval dat het nodig is het centrum te sluiten nadat de gebruiker toegang tot de faciliteiten heeft gekregen, zal het reglement van de bijbehorende centrum met betrekking tot dit soort situaties worden toegepast. In het geval dat er geen toegang is toegestaan tot de faciliteiten te wijten aan ongunstige weersomstandigheden buiten de controle van het centrum, zal het ticket houder naar de aanwezigheid van de park manager vragen. Anders zal de ticket houder alle rechten verliezen met betrekking tot de toegang tot het centrum en / of vergoeding.

3. Oorzaken toe te schrijven aan de koper. In het geval dat de koper niet in staat is om de tickets te gebruiken als gevolg van privéredenen die niets met het centrum te maken hebben (zoals gebrekkige afdrukkwaliteit of beschadigde kaartjes). De ticket houder heeft dan geen recht op vergoeding voor de ongebruikte tickets.

7. Recht van Intrekking

7.1 De consument heeft veertien dagen om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen. Deze termijn vangt aan op de dag nadat hij het product ontvangt. Indien de consument een aantal verschillende producten in dezelfde order heeft besteld zal deze termijn eindigen 14 dagen na de dag waarop de consument fysiek het laatste product ontvagen heeft.
7.2 Het recht van intrekking bedoeld in artikel 7.1 is niet van toepassing op:
a.- E-tickets;
b.- Food & beverage producten.

8. Auteursrechtelijke bescherming
De inhoud van de website van Delta Park Neeltje Jans BV. zijn volledig beschermd door het auteursrecht. Daarom wordt elke download of kopie van één van Delta Park Neeltje Jans BV. website pagina’s, of een deel daarvan, alleen toegestaan als er geen veranderingen in de auteursrechten en andere beschermde gebruiksvoorwaarden worden geïntroduceerd. In het geval dat een download of een kopie wordt gemaakt via andere middelen, zullen alle rechten verbonden met deze informatie eigendom van Delta Park Neeltje Jans BV. blijven, te allen tijde en voor alle doeleinden. Het is ten strengste verboden om de website van Delta Park Neeltje Jans BV te gebruiken voor commerciële doeleinden.

9. Vrijwaring
Delta Park Neeltje Jans BV. en / of recreatiecentra zijn vrijgesteld tegen alle persoonlijke en / of materiële schade ook als gevolg van onrechtmatig gebruik van de faciliteiten, of schending van regels en normen van het gedrag en het gebruik van de faciliteiten van het Centrum. Delta Park Neeltje Jans BV. staat niet in voor de juistheid van de informatie op hun website, zowel in termen van waarachtigheid en degelijkheid. Delta Park Neeltje Jans BV. is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van telecommunicatie fouten, technische problemen, storingen of illegale behandeling van geautomatiseerde systemen. Bovendien moet het bedrijf gevrijwaard worden tegen welke schade dan ook veroorzaakt door verkeerde bediening, onderbreking (inclusief onderhoud) of overbelasting van het systeem. Delta Park Neeltje Jans BV. zal worden gevrijwaard tegen alle directe en / of indirecte schade voortvloeiend uit de diensten en / of informatie via hun website, tenzij er sprake is van grove nalatigheid en / of fraude door Delta Park Neeltje Jans BV. Delta Park Neeltje Jans BV wordt eveneens schadeloos gesteld worden voor alle schade veroorzaakt door de aansluiting op websites van derden. Delta Park Neeltje Jans BV. herinnert gebruikers er aan dat een verkeerde bediening kan leiden tot ongewenste interactie met andere websites onbekend van Delta Park Neeltje Jans BV. en dat deze geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden in verband met de inhoud, diensten en alle andere functies van de genoemde websites van derden. Alle informatie op de website van Delta Park Neeltje Jans BV. worden verstrekt voor het enige en exclusieve doel, dat van privé-gebruik, en voor het uiteindelijke doel van het verstrekken van informatie aan personen die het centrum willen bezoeken. Hierbij waarschuwen wij gebruikers dat alle informatie op de website kan worden veranderd of gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

10. Toepasselijke wet
Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen Delta Park Neeltje Jans BV. en de consument die voortvloeien uit een contract en / of gerelateerd aan deze Algemene Voorwaarden van de verkoop zullen uitsluitend voor een bevoegde rechter van Nederland worden gebracht voor de afwikkeling.

Algemene voorwaarden

Deel Neeltje Jans
met je vrienden!

Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
Op dit moment: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C