Wist je dat?

1. Hoeveel pijlers en schuiven heeft de Stormvloedkering?

In totaal 65 pijlers en 62 schuiven.

Roompot
Pijlers 32
Schuiven 31

Schaar
Pijlers 17
Schuiven 16

Hammen
Pijlers 16
Schuiven 15

2. Wat heeft de Stormvloedkering gekost?

2,36 miljard Euro (prijspeil 1986).

3. Waarom is het een open kering geworden?

Een open kering is nodig voor instandhouding waardevolle getijdenmilieu met o.a. schelpdierenculturen.

4. Hoe vaak is de kering al gesloten geweest?

De kering is 26 keer vanwege veiligheid gesloten. De laatste keer was 21 oktober 2014.

5. Waarom is de Oosterschelde zo belangrijk?

Oosterschelde is belangrijk natuurgebied (inmiddels Nationaal Park). Daarnaast is het belangrijk voor de mosselen- & oestercultuur.

6. Wat is de herkomst van de naam Neeltje Jans?

Neeltje Jans is de locale volksnaam voor Nehalennia
Nehalennia, Nehalenia, Nehalaenniae, Nehalaenia ; allemaal spellingsvariaties op de naam van de Vrouwe van de Noordzee.

De betekenis van haar naam is echter niet helemaal zeker.

Er schijnt in de 18e eeuw een schip met de naam Neeltje Jans gezonken te zijn op een zandplaat in de Oosterschelde, waarna die zandplaat de naam Neeltje Jans kreeg. Hiervoor zijn echter geen bewijzen gevonden.
Sommigen leidden de naam Nehalennia terug naar het Hebreeuwse woord ‘nahal’, wat geleiden betekent, en ‘aniah’ wat schip betekent. Hier komt dan de betekenis ‘geleid het schip’, degene die het schip/de schepen geleidt, uit.

  1. Ne = nabij
  2. Helle = oude naam voor de Noordzee, zoals die in de streek waar
  3. nu de Vlamingen en Zeeuwen wonen genoemd werd (ook wel uitgesproken
  4. als Hale(n), wat ook de verschillende schrijfwijzen ook op de altaarstukken
  5. zou kunnen verklaren, zoals Nehalennia).
  6. Jaan = jeanne = jane = vrouwe
  7. s = vrouwelijke vorm.

Neeltje Jans = Ne+halen+ia zou dus vrij vertaald Vrouwe of Godin van de Zee kunnen betekenen. Vandaar ons logo de zeemeermin Neeltje Jans

In de expositieruimte van Deltapark Neeltje Jans is een afgietsel van een tempelsteen van een tempel ter ere van de Romeinse godin Nehalennia te zien. Dit soort stenen zijn er bij Colijnsplaat en Domburg door vissers opgevist.
Vlak bij Neeltje Jans is een andere zandplaat genaamd Vuilbaard. Deze zandplaat is voor Deltapark Neeltje Jans de inspiratie geweest voor het ontwikkelen van ons tweede karakter genaamd Zoutbaard. De naam baard zou te herleiden zijn tot bard = zanger.

Zoutbaard is de zanger, die de zeemeermin Neeltje Jans toezingt.

7. Wat was de bouwtijd van de Stormvloedkering?

In 1978 is de bouw begonnen en men was in 1986 klaar.

8. Wanneer is de kering in gebuik genomen?

4 oktober 1986. De officiële ingebruikstelling werd gedaan door Koningin Beatrix.

9. Hoe lang gaat kering mee?

De kering is gemaakt om 200 jaar mee te kunnen.

10. Hoe lang duurt het voordat de kering gesloten is?

De kering is in z’n geheel na 1 uur gesloten.

11. Zijn de windmolens er t.b.v. kering?

Nee, de energie van de windmolens wordt gebruikt t.b.v. huishoudens op Schouwen-Duiveland. De kering maakt gebruik van dieselgeneratoren voor z’n energievoorziening.

12. Kun je stroom opwekken met de kering?

Dat is technisch mogelijk, maar duur (5x zo duur) en daarnaast verstoort het het getij.

13. Heeft zich een vergelijkbare waterstand als die van 1953 later nog voorgedaan?

Er heeft zich tot nu toe nog geen vergelijkbare situatie voorgedaan.

14. Hoe hoog is het water in 1953 gekomen?

Het water is in 1953 tot 4.20 meter + n.a.p. gekomen. De hoogste waterstand sinds de ingebruikname is 3.69 meter + n.a.p. Het sluitpeil is 3.00 meter + n.a.p.

15. Wordt de kering automatisch gesloten?

Nee, normaal gesproken wordt de kering door de mens bediend. Als de mens faalt treedt het automatisch sluitsysteem in werking.

16. Wat zij de onderhoudskosten van de kering per jaar?

De onderhoudskosten bedragen per jaar 17 miljoen Euro.